La nostra empresa

JardíRos és una empresa dedicada al sector de la jardineria creada l'any 2006.

En aquest link es reflectiran les diverses feines realitzades mitjançant imatges i text que s'aniran actualitzant.

Galeria de treballs

Els nostres serveis inclouen:

Disseny, realització i manteniment de jardins.
Construccions en fusta d'exterior i manteniment.
Desbroçat i tancament de parcel.les.
Control i tractaments de fitosanitaris.
Instal.lacions de tot tipus de reg automàtic.
Col.locació de tivants.
Plantació de gespa en llavor o en tepes.
Instal.lació de gespes artificials.
Instal.lacions de malles antiherbes i decoratives en pendents.
Instal.lacions de tanques d'ocultació: bruc, Vimet, canyís, artificial…
Poda i retall ornamental.

Els nostres serveis inclouen:

Disseny, realització i manteniment de jardins.
Construccions en fusta d'exterior i manteniment.
Desbroçat i tancament de parcel.les.
Control i tractaments de fitosanitaris.
Instal.lacions de tot tipus de reg automàtic.
Col.locació de tivants.
Plantació de gespa en llavor o en tepes.
Instal.lació de gespes artificials.
Instal.lacions de malles antiherbes i decoratives en pendents.
Instal.lacions de tanques d'ocultació: bruc, Vimet, canyís, artificial…
Poda i retall ornamental.


disseny intro trobar-ho tot